Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I tu powiedział mi on coś tak mądrego, co stało się dla mnie nauką i dewizą mojego postępowania do końca życia. Powiedział zdziwionym tonem:
"To ty na mnie liczysz? Och, jaki ty jesteś głupi. Naucz się w życiu liczyć tylko sam na siebie.
— Stanisław Grzesiuk "Pięć lat kacetu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via0 0
4876 c558 500
Beksińscy. Album Wideofoniczny, M. Borchardt (2017)
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabarszczowa barszczowa
0785 9215 500
0788 b147 500
2866 f114 500
8098 4cc0 500
1906 7d04 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarosalie rosalie
2084 3e19
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeattman beattman
0270 5123 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
4408 acdb 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaparradisee parradisee
Reposted fromweightless weightless viabeattman beattman
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via0 0
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...