Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9335 36df 500
Reposted fromverronique verronique viafreska freska
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatimetobegin timetobegin
2494 2550 500
4765 dd00 500
Reposted fromzciach zciach viaidontlikeu idontlikeu
7500 3631 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabegformore begformore
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami - "Przygoda z owcą"
Przecież najbardziej dojrzewamy w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatimetobegin timetobegin
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapinulowa pinulowa
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan via12czerwca 12czerwca
9506 6bc5
Reposted fromnulaine nulaine via12czerwca 12czerwca
9632 2158 500
Reposted fromnulaine nulaine via0 0
9699 6956 500
Reposted fromnulaine nulaine via0 0
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viakamykowata kamykowata
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakamykowata kamykowata
9527 3eca 500
Spider-Man: Into the Spider-Verse, B. Persichetti (2018)
Reposted frommovieguy movieguy via0 0
1919 0f82 500
Koyaanisqatsi, G. Reggio (1982)
Reposted frommovieguy movieguy via0 0
1580 33e2 500
Reposted fromZircon Zircon viabarszczowa barszczowa
- Wie pan, co ludzie najchętniej nazywają głupotą? - spytał wyważonym tonem.
- Nie.
- Mądrość, której nie rozumieją.
— Remigiusz Mróz - "Iluzjonista"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabarszczowa barszczowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl