Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viashitsuri shitsuri
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
5882 ff92
Reposted fromexistential existential viamaciekp maciekp
0451 a0de 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viavertheer vertheer
Nie ma sensu wierzyć w to, co się widzi, jeśli widzi się tylko to, w co się wierzy.
— "Malfetto, Mroczne Piętno" Marie Lu
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viaawkwardx awkwardx
Dać komuś miłość (...) nie odbierając mu jednocześnie jego powietrza, jego obszaru wolności. Niczego nie narzucać nawet siebie samego to najtrudniejsze zadanie (...) i rzadko się to udaje.
— Roma Ligocka - "Wolna miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaistsoeasy istsoeasy
5850 eb64
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaistsoeasy istsoeasy
3834 2a22 500
Reykjavik, Iceland 15.02.2018
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina vianowaczi nowaczi
Nie odezwałam się do niego ani razu. Boje się to zrobić, boję się że już nie będę potrafiła przestać. On prawdopodobnie już kogoś ma, kogoś kto dał mu to szczęście którego ja nie potrafiłam. Pewnie już nie myśli o mnie, gdy teraz ja myślę o nim co chwile.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawkwardx awkwardx
3693 65c9 500
9862 81c5
Reposted fromdivi divi viaawkwardx awkwardx
Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromHetaira Hetaira viadeparter departer
3212 43fa
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaawkwardx awkwardx
4400 7d8e
Reposted fromrol rol viaawkwardx awkwardx
Reposted fromshakeme shakeme viarabarbarowy rabarbarowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl