Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

3019 fbde 500
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarrives arrives
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
8951 4ca8 500
7880 0c5a 500
"Ości" 14
8757 49c1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
Przepraszam, że piszę nie chcę przeszkadzać zastanawiam się tylko jak Ci bije moje serce.
— M .Goniewicz
3397 8081
Reposted fromwwannie wwannie viajessamine jessamine
3566 e3cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajessamine jessamine
3254 f0b4
Reposted fromolaosa olaosa vialovekillsslowly lovekillsslowly
8885 78e4 500
Reposted fromhagis hagis viageralt geralt
Technika pustego krzesła- jest jednym z najpopularniejszych narzędzi terapii Gestalt, zakładającej, że człowiek musi zamknąć wszystkie konflikty oraz niezakończone sprawy z przeszłości, żeby móc zdrowo i normalnie funkcjonować i nie powielać  błędów z zaszłości. Polega ona na rozmowie z osobą lub emocją, której obecność pacjent sobie imaginuje, a której symbolem jest puste krzesło. Terapia ma na celu życie w sposób świadomy, w bliskich relacjach z innymi i przeżywając swoje emocje.
Reposted fromhatemyself hatemyself viageralt geralt
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć

Strach to czasem brzydka rzecz. Nie pozwala ci doznawać najpiękniejszych chwil. Będzie Twoim przekleństwem, jeśli go nie pokonasz

— Federico Moccia
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl