Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4427 23f1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianuwanda nuwanda
1308 0b12
Reposted fromkattrina kattrina vianuwanda nuwanda
3374 36b6 500
Reposted fromviren viren viaavooid avooid
5111 415c
Reposted fromkarahippie karahippie viaavooid avooid
3117 5033
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viaavooid avooid
9365 16e2 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viajessamine jessamine
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viasophielaura sophielaura
9187 1809 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaavooid avooid
0017 39be
Reposted fromnazarena nazarena viasom3thingwild som3thingwild
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viageralt geralt
5361 7ca7
Reposted fromadaamanth adaamanth viaavooid avooid
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viaavooid avooid
1740 45b1
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl