Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1450 d238
the distance is only physical, my love.
Reposted fromryjonka ryjonka viaavooid avooid
3703 fcc6
Reposted frommorela morela viaavooid avooid
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaavooid avooid
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaavooid avooid
– Nie znasz mnie wystarczająco długo, by za mną tęsknić.
– A Ty nie znasz mnie wystarczająco dobrze, jeśli w to wątpisz.
— Sylvia Day, Dotyk Crossa
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaavooid avooid
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaavooid avooid
9412 d3ff 500
"Wielki Gatsby"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaavooid avooid
Sam musisz sobie pomóc. Jeśli coś w tobie szwankuje, musisz to naprawić własnymi rękami.
— Paul Auster, Niewidzialne
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viaavooid avooid
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viaavooid avooid
2023 9569
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaavooid avooid
8077 9e88
Reposted fromhagis hagis vianuwanda nuwanda
5919 4acd
Reposted fromkattrina kattrina viaavooid avooid
7781 1cf2
4426 257a 500
Reposted fromemopanda emopanda vianuwanda nuwanda
6125 d13f
"The Photographer's shadow" by Olive Cotton (1935).
Reposted fromverronique verronique vianuwanda nuwanda
6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viaavooid avooid
2936 82e4
Reposted fromerial erial viadiedrunk diedrunk
4359 d065
Reposted fromwaste waste viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl