Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7107 7b5f
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaavooid avooid
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaavooid avooid
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaavooid avooid
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaavooid avooid
5178 68c2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajessamine jessamine
5287 084e
Reposted fromretro-girl retro-girl viajessamine jessamine
0396 7bdd
Reposted fromretro-girl retro-girl viajessamine jessamine
9264 0b8d
Reposted fromretro-girl retro-girl viajessamine jessamine
2476 b08b 500

Michele Maglio (Mic Photo) - A Cage for My Mind
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/04/michele-maglio-mic-photo-a-cage-for-my-mind/

Reposted fromcuty cuty viajessamine jessamine
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium vialissie lissie
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie vialissie lissie
2566 c632 500
timeline
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vialissie lissie
7421 494d
Reposted fromretro-girl retro-girl viajessamine jessamine
1861 4d59 500
New York, 1960s.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadiedrunk diedrunk
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaSundaySmile SundaySmile
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatediousuncle tediousuncle
8968 8848 500
Reposted fromjottos jottos viageralt geralt
4434 2483
Reposted frommrocznakatia mrocznakatia viageralt geralt
5463 72e8
Reposted fromcalifornia-love california-love viageralt geralt
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis viajagodova jagodova
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl