Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7143 444f

vethox:

I DON’T BELIEVE IN
GLOBAL WARMING

- bansky, uk

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaHoHo HoHo
5811 4caa
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaHoHo HoHo
Rozum jest jak spadochron - lepiej funkcjonuje gdy jest otwarty
— znalezione
4704 0c15 500
Reposted fromgrobson grobson viamerydocholery merydocholery
6706 f1a9 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
6707 7d5a
Reposted fromkarahippie karahippie
0782 ddc9 500
1988 4a38 500
Reposted fromsarazation sarazation viaDeathlylost Deathlylost
7212 dddf 500
Reposted fromoll oll viasophielaura sophielaura
1967 798e
Reposted fromtfu tfu viasophielaura sophielaura
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viasophielaura sophielaura
2309 1e03
Reposted fromsarazation sarazation vianuwanda nuwanda
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds vialissie lissie
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viajessamine jessamine
Powiedź głowie, żeby nie myślała o nim. Powiedź oczom, żeby nie błądziły w szukaniu jego wzroku. Powiedź sercu, żeby nie czuło, żeby nie wariowało na jego widok. Uświadom wreszcie sobie, że ktoś inny daje mu szczęście, że obok innej kobiety się budzi i zasypia. Zrozum. I spróbuj zacząć żyć od nowa wymazując jego imię z duszy.
6007 2083
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl