Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1396 2737
Reposted fromxwhysoserious xwhysoserious viawarkocz warkocz
Rzuć mnie wilkom na pożarcie, a wrócę dowodząc watahą
— znalezione
Reposted fromSkydelan Skydelan viawarkocz warkocz
0186 8e9b 500
Reposted fromjareth jareth viawarkocz warkocz
Reposted fromarrependimento arrependimento viawarkocz warkocz
5918 9951
Reposted fromjenny-schecter jenny-schecter viawarkocz warkocz

Wszystko mi jedno, niech pożegnanie będzie smutne albo nieprzyjazne, ale niech wiem, że się żegnam.

— J.D. Salinger "Buszujący w zbożu"
Reposted fromkliann kliann viawarkocz warkocz
6870 3e9e
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawarkocz warkocz
Co z tego, że mamy XXI wiek i coraz lepsze technicznie cywilizacje, kiedy nie potrafimy dotrzeć do drugiego człowieka, a rozwój emocjonalny i duchowy większości ludzi pozostaje w epoce kamienia łupanego
— Woody Allen
Reposted fromViins Viins via504gatewaytime-out 504gatewaytime-out
8216 55dc
Reposted fromscorpix scorpix viacalifornia412 california412
3866 7a7a 500
Reposted fromsarazation sarazation viahajskul hajskul
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viawarkocz warkocz
5489 3d02 500
Reposted frommrzonka mrzonka viawarkocz warkocz
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami ‘Kronika ptaka nakręcacza’
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawarkocz warkocz
5259 fa86 500
Reposted fromTankistD TankistD viawarkocz warkocz
3737 421a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawarkocz warkocz
They say you die twice. Once when you stop breathing and once when someone says your name for the last time.
— Banksy (via supermodelgif)
Reposted fromasafeather asafeather viawarkocz warkocz
6129 3984
Reposted fromvaka vaka viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl