Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapensieve pensieve
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viacalaverite calaverite


stay weird
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
Dziwne czasy. Na komplement stać tylko lekko pijanego pana na przystanku. Szczery uśmiech dostajesz od kasjerki, której dajesz równo wyliczoną kwotę. Kojące smutki słowa czytasz w komentarzach a film oglądasz w kinie pełnym samotnych osób.  Nikt nie ma czasu. 
— myśl.i
Reposted fromantidotumi antidotumi viaDaisy88 Daisy88
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaDaisy88 Daisy88
0397 c299 500
Są wieczory gdy siedzisz w łóżku z kubkiem gorącego kakao lub idziesz przez miasto patrząc w gwiazdy i zastanawiasz się co takiego złego zrobiłaś w życiu, że zamiast dobra, które starasz się wnieść w życie innych powraca do Ciebie smutek, ból, złość
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viaDaisy88 Daisy88
4204 b321
4504 5731 500
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
6146 0a75 500
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc
8700 5be7 500
Reposted fromgodflesh godflesh vianieobecnosc nieobecnosc
1726 4c5b
Reposted frombitner bitner vianieobecnosc nieobecnosc
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt vianieobecnosc nieobecnosc
4335 7935 500
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
6065 2436
Reposted fromlaters laters vianieobecnosc nieobecnosc
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasomebunny somebunny
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl