Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6809 58dc
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatediousuncle tediousuncle
3424 5c50 500
Reposted fromzvr zvr viaxannabelle xannabelle
2672 2877
Reposted fromunr-eal unr-eal viasweetchocolate sweetchocolate
6283 0b1d 500
Reposted fromdampest dampest viapastelowe pastelowe
7678 fe1d
Agnieszka Osiecka i Marek Hłasko
- Robi się niemożliwa, rzeczywiście niemożliwa - rzekła pani - ale cóż ona winna, zakochała się jak nieprzytomna, trzeba z nią po dobroci.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLookrecja Lookrecja
9073 ed58
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapastelowe pastelowe
Biegnij dalej sam
Biegnij dalej sam
Żeby sprawdzić co cię martwi
Co nie daje teraz spać
Biegnij dalej sam
Żeby sprawdzić komu ufać
Kogo mijać i się bać
— Fisz Emade-Biegnij dalej sam
Reposted frompastelowe pastelowe
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaLookrecja Lookrecja
7889 21dd 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialip lip
2107 fe09
Reposted fromrenirene renirene viapastelowe pastelowe
Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o rozmowach, które zapewne się nigdy nie odbędą. Zbyt często o zdarzeniach, które pewnie nigdy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miejscach, które przywołują wspomnienia. Zbyt często o ludziach, o których już dawno powinnam zapomnieć.
Reposted frompomruki pomruki viagdziejestola gdziejestola
5031 63d1 500
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viameovv meovv
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl