Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3680 6d83 500
Reposted fromuoun uoun vialatusek latusek
Jest tyle miłości w twym sercu, Mała,
że późny listopad w lipiec byś zamieniała.
— SDM, Jesteś
Reposted fromdys dys
0125 1bc7 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajustaperson justaperson
6692 7f05 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka
9388 66aa 500
6882 ed21
Reposted fromaletodelio aletodelio viatoniewszystko toniewszystko
4770 bf7f
Reposted fromnyaako nyaako viadrozdzi drozdzi
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viapsychoviolet psychoviolet
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
2816 2037 500
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viahysterie hysterie
5805 909a
Reposted fromorendasophie orendasophie viaSundaySmile SundaySmile
Reposted fromliteon44 liteon44 viageralt geralt
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
My bardzo często jak wchodzimy w jakąś sytuację życiową, to od razu sobie wyobrażamy, że gdybyśmy mieli inną, to byłoby lepiej. Nie. Mamy takie dane jakie są, takie osoby jakie są wokół nas, takie potraktowanie nas przez te osoby, jak nas potraktowali i coś sensownego musimy z tym zrobić. Oczywiście, to wcale nie zakłada bierności, wręcz przeciwnie, to zakłada pracę na tych danych, które są, a nie tych, które mogłyby być i ewentualnie przyczyniłyby się do szczęśliwego rozwiązania tej sytuacji. Bo szczęśliwe rozwiązanie sytuacji, to na ogół jest erupcja naszego egoizm. I jeżeli ja naprawdę wierzę, że wszystko, łącznie z każdym moim oddechem, jest darem Pana Boga, no to również to, co mnie spotyka jest po prostu darem Pana Boga i dana chwila zawiera w sobie wszystkie potrzebne mi elementy do tego, żebym wykorzystał je dla mojego dobra. (...) Naprawdę, Panu Bogu nic się nie wymyka spod kontroli. Warto sobie ciągle to powtarzać, szczególnie kiedy jestem zaskoczony sytuacją, zaskoczony postawą innych ludzi. To jest widocznie mi potrzebne. Widocznie Pan Bóg chce coś wyrzeźbić ze mnie z tych właśnie elementów, a ja mam to wszystko poukładać w sensowną całości.

— Andrzej Hołowaty OP Krótkie rozważania o modlitwie i medytacji VI. Panu Bogu nic się nie wymyka spod kontroli, czyli o kapitulacji wobec tego co na mnie przychodzi. http://www.jamna.dominikanie.pl/wspomnienie/rozwazania/rozwazania.html
Reposted fromgeralt geralt
0969 f5de
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viapierot pierot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl