Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8094 fb93 500
Reposted fromorety orety viaiblameyou iblameyou
3942 95ae
Reposted frommammut mammut viamolotovcupcake molotovcupcake
7100 9647 500
Reposted frompastelowe pastelowe viameem meem

Miałam nadzieję, że tego listu nigdy nie wyślę. 
Do ciebie ani do nikogo innego, bo myślałam też, że nikogo innego już w moim życiu nie będzie. Myślałam, że tylko ty jesteś i będziesz. (...) 

Chciałam ci tylko powiedzieć, że byłeś jeden na milion. 
My byliśmy raz na milion, kiedy komety przelatują obok siebie tak blisko, że splatają się ogonami. Byliśmy jednym, ale nie tym samym. Całością, która nie składała się nigdy z dwóch połówek pomarańczy. Nie byliśmy połówkami, byliśmy całościami, z których wyrosła nowa przestrzeń doznań. Jesteśmy jak zbiory, które stworzyły razem zbiór nowy, niepowtarzalny. (...) 
Byliśmy tak bardzo, że myśląc o tym dzisiaj, zastanawiam się, jak w ogóle ludzie mogą tak z sobą przeżywać. (...) 
To się nie zdarza ludziom, a jeśli w ogóle, to raz na całe życie. 

Najpierw chciałam ci napisać o smutku, który wypełniał mnie przez pierwsze tygodnie. Smutek był tak ciemny, że nie umiałam już nic rozróżnić w świecie. Potem chciałam napisać ci o żalu, a żal był tak głęboki, że nie widziałam dna. Potem chciałam napisać ci o złości, bo złość była tak wielka, że nie mogłam jej ogarnąć wzrokiem. Potem chciałam napisać ci o tęsknocie, ale była ona tak bolesna, że nie mogłam znaleźć złamanego słowa. Teraz chcę ci napisać o wdzięczności.

— Anna Ciarkowska - „Chłopcy, których kocham”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy


let me sleep
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viameem meem
6944 ee68
Reposted fromxopolly xopolly vialodziakslodziak lodziakslodziak
0549 ffae 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viashitsuri shitsuri
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromunr-eal unr-eal viaMigotliwa Migotliwa
8914 7572 500
Reposted from777727772 777727772 viashitsuri shitsuri
7746 e8f0
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viashitsuri shitsuri
4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viashitsuri shitsuri
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
5882 ff92
Reposted fromexistential existential viamaciekp maciekp
0451 a0de 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viavertheer vertheer
Nie ma sensu wierzyć w to, co się widzi, jeśli widzi się tylko to, w co się wierzy.
— "Malfetto, Mroczne Piętno" Marie Lu
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viaawkwardx awkwardx
Dać komuś miłość (...) nie odbierając mu jednocześnie jego powietrza, jego obszaru wolności. Niczego nie narzucać nawet siebie samego to najtrudniejsze zadanie (...) i rzadko się to udaje.
— Roma Ligocka - "Wolna miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaistsoeasy istsoeasy
5850 eb64
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaistsoeasy istsoeasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl