Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis viajagodova jagodova
7916 73fe
Reposted fromcalifornia-love california-love viamhhm mhhm
6397 2173
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasardoniczna sardoniczna
9699 88d6
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viasilence89 silence89
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viaHoHo HoHo
2511 58d7 500
Reposted fromroxanne roxanne viameem meem
3919 a0ad
Potwierdzam.
8321 4069 500

Ph. Alessandro Casagrande

Reposted fromnudes nudes
6978 2091
Reposted fromirmelin irmelin viaRozaa Rozaa
5133 ff9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
Każdy człowiek ma zalety i wady, któż o tem nie wie? Mają wady i zalety dziewczynki, mają i chłopcy. — A trzeba się porozumieć ze sobą, szanować, wybaczać i lubieć.
— Janusz Korczak
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaagatojaa agatojaa
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viaagatojaa agatojaa

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viaHoHo HoHo
Ale w życiu często TRZEBA być egoistą. To jest TWOJE życie, nie ludzi Cię otaczających, nie można w kółko patrzeć jak czują się inni. W Twoim życiu Ty musisz się czuć najlepiej.
— Inalion
Reposted fromnattsu nattsu viasilence89 silence89
zawsze będę miała do ciebie sentyment.
Reposted fromgdyby gdyby viaagatojaa agatojaa
1052 6088
Reposted fromscorpix scorpix viaHoHo HoHo
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viasilence89 silence89
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaHoHo HoHo
Reposted frometerycznie eterycznie viaHoHo HoHo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl