Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viahesiamela hesiamela
9381 660f 500
Reposted fromskrawekmegoserca skrawekmegoserca viaadurowe adurowe
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viapastelowe pastelowe
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viashillenya shillenya
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viablamegame blamegame
4105 2bf4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiecznosci wiecznosci
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
9967 4504 500
Reposted frombrumous brumous viamyzone myzone
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
Reposted frombluuu bluuu
4186 8b8d 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyzone myzone
7108 571c 500

msjanssen:

The Flower

Copyright ©

Roberto Manetta

Reposted fromnudes nudes
2519 3ba0
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamyzone myzone
6333 8b17 500
Reposted fromhermina hermina viarosalie rosalie
Reposted frombluuu bluuu
2980 5f02
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viavalardohaeris valardohaeris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl